Home

Verleden

Heden

Overlast

Gallery

Contact

Media

Te Verwachten

Links

VerledenChinese auteurs situeren de oorsprong van de valkerij in het half-mytische tijdperk van de Hai-Dynastie 2205 jaar voor Christus.

De primitieve mens is jager uit noodzaak.Waar hij het instinct van het dier ontbeert, vult zijn verstand die leemte in zijn speurzin op.Hij ziet uit naar andere, betere jacht technieken die hem in zijn voedsel voorziening kunnen

Helpen.Hij bespiedt de natuur, volgt het gedrag van roofdieren en tracht hun aangeboren jacht instincten

in zijn voordeel om te buigen.Waar de wolf in bebost terrein zijn kwaliteiten had als neus jager, is de zicht jager op steppen

en toendra onovertroffen.Hij die deze uitermate ongebondenheid en fenomenale krachten wist te begeleiden deed een geweldige stap voorwaarts in zijn

voedselvoorziening en evolutie.