Home

Verleden

Heden

Overlast

Gallery

Contact

Media

Te Verwachten

Links

Heden


Tijdens onze voordrachten en demonstraties trachten wij de mystieke gedachten en inzichten van deze eerste valkeniers

in beeld te brengen.


Dit omvat zowel alle dierkundige aspecten over dag- en nachtroofvogels. typische kenmerken, jacht technieken, plaats in de

voedsel piramide enz…


Maar ook de geschiedenis van de valkerij, de soorten, africhting, materiaal enz…

Op onze voordrachten vliegen wij met verschillende soorten roofvogels: uilen, valken, buizerds, haviken en een arend.Dit aanbod is gericht naar scholen, partikulier-, openbare-, bedrijfs-, verenigings-, Kasteel &

Park feesten, beurzen, toneel & film producties.