Home

Verleden

Heden

Overlast

Gallery

Contact

Media

Te Verwachten

Links

Overlast veroorzakende dieren.


Ook verjaging van overlast veroorzakende vogels ( zoals stadsduiven, houtduiven, meeuwen, spreeuwen en kraaien) met roofvogels op akkers, visvijvers, fabrieken en gebouwen behoort tot de mogelijkheden.